دوازده نکته مهم در مورد سنجش کیفیت آب

 

 

بررسی و اندازه گیری پارامترهای کیفی توسط تست کیت های سنجش کیفیت آب، از مهمترین کارهایی است که پیش از انتخاب هر گونه دستگاه تصفیه آب و همچنین در زمان استفاده و نگهداری استخر و جکوزی می بایست به درستی و با دقت بالایی انجام شود.

اندازه گیری پارامترهای مختلف آب (اعم از پارامترهای شیمیایی، میکروبی و بیولوژیکی) می تواند توسط آزمایشگاه های معتبر و یا به وسیله تست کیت و توسط خود شخص انجام شود.

برای گرفتن نتیجه صحیح در زمان استفاده از تست کیت های اندازه گیری کیفیت آب، نکات مهمی وجود دارند که می بایست حتماً رعایت شوند. در غیر اینصورت اندازه گیری پارامترها ممکن است با خطای بالایی همراه باشد.

در این مقاله، دوازده نکته مهمی که در زمان استفاده از تست کیت ها می بایست مورد توجه قرار گیرند، توضیح داده شده اند:

نکته اول

پیش از استفاده از تست کیت، دستورالعمل استفاده از آن را بصورت کامل و دقیق مطالعه کنید.

نکته دوم

برای گرفتن نتیجه قابل اطمینان، نمونه برداری آب را از نقطه ای انجام دهید که معرف کیفیت کل آب سیستم باشد.

نکته سوم

اجازه ندهید که مواد داخل آب نمونه گیری شده ته نشین شوند. در اینصورت ویژگی های کیفی آب تغییر کرده و نتیجه آزمایش دارای خطا خواهد بود.

نکته چهارم

دقت کنید که حجم آب نمونه گیری شده، دقیق و به اندازه مورد نیاز اشاره شده در دستورالعمل باشد. کمتر و یا بیشتر بودن نمونه (حتی به مقدار جزئی)، قطعاً باعث خطا در نتیجه آزمایش خواهد شد.

نکته پنجم

در زمان استفاده از محلول های مورد استفاده در تست کیت ها (محلول شناسه گر)، ظرف قطره های محلول بصورت عمودی نگه داشته شده و در این وضعیت به نمونه آب اضافه شوند. در واقع ظرف حاوی محلول شناسه گر همواره می بایست در وضعیت عمودی و به سمت بالا و یا پایین باشند. در صورت وجود ذرات خارجی روی قطره چکان محلول، آن را با یک دستمال و یا پارچه مرطوب و تمیز برداشته و سپس قطرات محلول شناسه گر را به آب نمونه گیری شده اضافه کنید. رعایت این مسائل، جهت پیشگیری از کوچک و یا بزرگ شدن قطرات محلول شناسه گر در زمان اضافه کردن به آب نمونه گیری شده است. در غیر اینصورت، نتیجه آزمایش با خطا همراه خواهد بود.

نکته ششم

برای حل شدن محلول شناسه گر در آب نمونه برداری شده، ظرف آب را بصورت چرخشی حرکت دهید که کاملاً انحلال صورت گیرد. از تکان دادن شدید ظرف آب جهت حل شدن محلول شناسه گر در آن حتماً اجتناب شود. مگر اینکه این کار طبق دستورالعمل شرکت تولید کننده تست کیت باشد. به هیچ عنوان انگشت و یا کف دست خود را در زمان تکان دادن نمونه آب در بالای ظرف قرار ندهید. حتماً پیش از تکان دادن ظرف، درپوش مخصوص ظرف نمونه گیری روی آن قرار داده و بسته شود.

نکته هفتم

تطبیق رنگ محلول نمونه برداری شده پس از انحلال محلول شناسه گر (محلول شاهد) با رنگ های مرجع می بایست در نور طبیعی روز انجام شود. در صورتی که این کار در فضای بسته انجام می شود، می بایست نور کافی معادل نور طبیعی روزانه وجود داشته باشد تا تطبیق رنگ به درستی و با کمترین خطای ممکن انجام شود. لامپ های مهتابی و عینک های با شیشه رنگی موجب تغییر رنگ نور و خطای اندازه گیری خواهند شد.

نکته هشتم

پس از اتمام آزمایش، ظرف نمونه گیری را چندین بار و بصورت کامل شستشو دهید تا مطمئن شوید برای آزمایش بعدی کاملاً تمیز و عاری از مواد شیمیایی باشد.

نکته نهم

جهت پیشگیری از آلودگی محلول های شناسه گر، درب آنها را پس از استفاده کاملاً محکم بسته و به هیچ عنوان درب ظروف محلول های مختلف را با هم جابجا نکنید.

نکته دهم

به هیچ عنوان محلول های شناسه گر تست کیت های تولید شده توسط شرکت های مختلف را به جای یکدیگر استفاده نکنید. با توجه به تفاوت فرمول و غلظت شیمیایی آنها با یکدیگر، احتمال ایجاد خطا در آزمایش کاملاً محتمل خواهد بود.

نکته یازدهم

برای تازه ماندن محلول های شناسه گر، آنها را دور از تابش مستقیم نور خورشید و سایر مواد شیمیایی نگهداری نمائید. سرما و گرمای بیش از حد هوا نیز باعث آسیب دیدگی و خراب شدن محلول ها می شود.

نکته دوازدهم

تمام تست کیت های تولید شده توسط شرکت های معتبر، دارای سریال و تاریخ انقضا هستند. پس از تاریخ انقضا، حتماً نسبت به خرید تست کیت جدید اقدام کنید.